Architect voor vernieuwing in HR

De veranderende rol van HR

De huidige economische en politieke onzekerheid in combinatie met een versnelde digitalisering en robotisering, zorgt voor een andere rol van HR binnen organisaties. Er wordt van een HR-professional anno nu gevraagd om niet alleen strategische kennis te bezitten, maar ook operationeel sterk te zijn. 

Je moet niet alleen weten wat er op de werkvloer speelt, maar dit ook kunnen vertalen naar tactisch niveau en strategische plannen; HR moet dus van alle markten thuis zijn. Deze integratie van rollen maakt dat HR steeds meer een centrale, strategische functie binnen bedrijven inneemt.

Strategisch, tactisch én operationeel

De vraag naar HR-professionals beweegt mee met de veranderende economie en arbeidsmarkt. Voor veel organisaties ligt de prioriteit nu bij het optimaliseren van operationele HR-processen, systemen en software, om vervolgens strategische veranderingen door te voeren. 

De rol van een HR-professional wordt steeds meer een mix van operationeel, tactisch en strategisch niveau, waarbij HR het management proactief ondersteunt bij het nemen van strategische beslissingen en er tegelijk voor zorgt dat management en medewerkers optimaal samenwerken. HR die echt impact maakt zorgt voor verbinding én draagt bij aan de strategische ontwikkeling van de organisatie.

veranderende-rol-van-HR

Nieuwe vaardigheden gevraagd

Deze ontwikkelingen vereisen nieuwe vaardigheden van een moderne HR Business Partner, zoals het managen van veranderingen en een bedrijfskundige blik. De HR professional is een interne consultant die strategische personeelsplanning uitvoert en nauw samenwerkt met het management om belangrijke strategische beslissingen te ondersteunen.

Dit vergt een diepgaand begrip van wat de organisatie op lange termijn van haar personeel vraagt. HR zit daarom steeds vaker aan de directietafel om het gesprek te voeren over de vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn. Zijn deze vaardigheden al aanwezig, hoe zorgen we ervoor dat deze skills worden ontwikkeld en hoe halen we het meeste geschikte talent binnen? De duurzame inzetbaarheid en het werkgeluk van medewerkers krijgt daarbij ook steeds meer aandacht.

De sollicitant aan het stuur

Een andere ontwikkeling is dat in de huidige krappe arbeidsmarkt de sollicitant vaker aan het stuur zit, de keuze heeft uit meerdere aanbiedingen en regelmatig om een extra gesprek vraagt. Het is dan van groot belang om als werkgever snel te kunnen handelen en onnodige drempels als bijvoorbeeld langdurige assessments te voorkomen.

Ook als organisatie wil je natuurlijk grondig onderzoeken of er een goede match is op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Een lean en mean sollicitatieproces is tegenwoordig wel een vereiste om de snelheid erin te houden. Moderne software als Applicant Tracking Software kan daarbij uitkomst bieden.

Duidelijke communicatie en een efficiënte afstemming tussen alle betrokken partijen is dan van groot belang. Uiteindelijk is een match op het gebied van persoonlijkheid, bedrijfscultuur in combinatie met de benodigde skills het allerbelangrijkst.

HR als spin in het web

In deze context speelt HR een cruciale rol bij het aanpassen van organisaties aan snel veranderende externe omstandigheden en is meer dan ooit een sleutelspeler bij het vormgeven van de toekomstige werkomgeving en bedrijfscultuur.
Marlies-Schillings-High-impactHR

Durven Doen. Voor vooruitgang.