Architect voor vernieuwing in HR

Van traditionele HR naar
HR die impact maakt

We leven in een verandering van tijdperk. Hoe we werk doen verandert razendsnel; verouderde systemen komen piepend en krakend tot stilstand of leiden tot stroef draaiende organisaties. Hier komen nieuwe waarden voor in de plaats. We werken steeds vaker autonoom en flexibel, op tijden en plekken die ons het beste passen, met minder regelzucht waardoor creativiteit en innovatie meer ruimte krijgen.

Nieuwe rol voor HR

Automatisering, robotisering en kunstmatige intelligentie nemen daarnaast steeds meer werk uit handen. Het is de hoogste tijd dat HR meebeweegt en een nieuwe rol inneemt. 

Als HR-professional ben jij onderdeel van die evolutie, pak je rol! In dit artikel ontdek je:

Een persoonlijke reis

Marlies Schillings High impact HR‘Niet stilstaan, maar altijd blijven ontwikkelen. Open staan voor het onbekende en leren van het onverwachte’. Dat waren mijn drijfveren toen ik ‘op mijn oude dag’ koos voor een sprong in het diepe. In plaats van mijn carrière te beëindigen, koos ik voor het ondernemerschap. Van nature heb ik een andere kijk op de dingen en vraag me altijd af of het anders beter of leuker kan. Het houdt me niet alleen fris en scherp, maar het geeft me ook nieuwe inzichten en een breder perspectief.

Na 28 rijke en afwisselende jaren bij Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling besloot ik het over een andere boeg te gooien. Met mijn persoonlijkheid, jarenlange ervaring en kennis op het gebied van HR wil ik werkgevers helpen om met impactvolle HR het verschil te maken in een sterk veranderende arbeidsmarkt. Door vanuit bezieling samen te werken aan betekenisvolle organisaties. Door met elkaar en vanuit vertrouwen ambities te realiseren. Dat is waar High-impact HR voor staat.

Als hervormer werk ik graag samen met mensen met een rebelse inslag. Mensen die op zoek zijn naar verbeteringen en niet bang zijn om de vragen te stellen die nodig zijn om de situatie te begrijpen en erachter te komen wat er echt speelt. Het op de juiste manier inzetten van HR is van groot belang voor een vitale en toekomstbestendige organisatie.

Ik geloof dat HR de motor kan zijn voor versnelling van de business en architect van vernieuwing, omdat personeel de belangrijkste waarde van een onderneming is.
De vernieuwing van organisaties kan gelukkig plaatsvinden als de winkel open is. Kleine, voortschrijdende HR-interventies helpen je jouw bedrijfsvoering stap voor stap zó in te richten dat je met minder regels, hiërarchie en mensen toe kunt.

Breng HR op orde door high-impact waarde toe te voegen, modern en eigentijds. Zodat mensen graag en met plezier bij je willen werken en ook blijven.

De noodzaak van verandering in HR

We leven in een verandering van tijdperk: hoe we leven, wonen en ons werk doen verandert razendsnel. Verouderde systemen komen piepend en krakend tot stilstand. Hier komen nieuwe waarden voor in de plaats. Zo werken we steeds vaker flexibel en nemen automatisering, robotisering en kunstmatige intelligentie steeds meer werk uit handen Daarnaast zoeken medewerkers steeds vaker zingeving bij de overstap naar een nieuwe baan. Ze vinden minder regelzucht belangrijk, waardoor autonomie, creativiteit en innovatie meer ruimte krijgen.

Nederland kent een aanhoudend personeelstekort in vrijwel alle beroepsgroepen, ongeacht opleidingsniveaus en regio’s. In sectoren als de zorg, onderwijs, ICT en techniek bestaat al jarenlang een structureel personeelstekort. Het aantal banen en vacatures neemt ook de komende jaren sterk toe. Omdat het aanbod aan talent de komende jaren niet méér wordt, ontstaan er nog grotere tekorten. Dat komt onder andere door grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Denk aan de toenemende zorgvraag, de grote bouwopgave en de energietransitie. Daar komt de vergrijzing nog eens bovenop. Er gaan meer mensen met pensioen dan er op de arbeidsmarkt bij komen. In hoog tempo vacatures vervullen is geen afdoende oplossing.

aantrekkelijk werkgeverschap

Om de technologische en demografische ontwikkelingen voor te zijn is het zaak om werkprocessen continu te verbeteren en structureel te innoveren. Het vraagt van de hele organisatie en de medewerkers dat zij alert zijn op nieuwe kansen en uitdagingen. Banen zullen inhoudelijk sterk veranderen, en daar zal HR mee aan de slag moeten. Het werk dat een medewerker vandaag de dag doet, kan binnen een paar jaar totaal veranderd zijn. Zorg dus voor een modern en flexibel functiehuis.

Daarnaast is het voor een duurzame en vitale organisatie van groot belang om het personeelsverloop en ziekteverzuim tot een minimum te beperken. Het is natuurlijk niet erg effectief om nieuw personeel te werven als er net zoveel via de achterdeur vertrekt. Het is daarom belangrijk dat mensen met plezier hun werk doen en tijdens hun loopbaan blijven leren en ontwikkelen. Dat vraagt veel meer dan alleen het schrijven van een preventieplan of het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld ARBO en veiligheid en kwaliteit.

Bovenstaande ontwikkelingen laten zien dat er een nieuwe rol voor HR is weggelegd. Het managen van werk en mens is fundamenteel veranderd en daarom kan HR niet blijven doen wat het altijd deed. Het is de hoogste tijd om in actie te komen. Noodzaak doet bewegen!

Want, hoe zorg je er als HR-professional voor dat mensen graag bij je willen werken en ook blijven in een krappe arbeidsmarkt? Waar begin je? Hoe zorg je ervoor dat mensen blijven ontwikkelen en zich prettig voelen op hun werkplek? Wat zijn de bouwstenen van een moderne en lerende cultuur?

aantrekkelijk werkgeverschap

Principes van moderne HR

De huidige tijd vraagt dus om een andere aanpak van HR. Organisaties moeten steeds sneller inspelen op een veranderende arbeidsmarkt, op veranderende behoeften van medewerkers en op technologische ontwikkelingen. Ontwikkelingen die vragen om een innovatieve instelling en een moderne organisatievoering, waarbij de nadruk meer komt te liggen op de mens en zijn persoonlijke ontwikkeling. 

In een gezonde en vitale organisatie staat de werknemer centraal en niet de traditionele HR-middelen als verzuimbeheer, rigide kwaliteitssystemen en het beoordelen van sollicitanten op hun CV. 

Het eigentijds sollicitatieproces mag geen hindernisbaan worden; sollicitanten zijn jouw klanten en die wil je drempelloos laten solliciteren en matchen op basis van talent. Het schaap met 5 poten vind je niet, eerder een met 3 poten. Coachende managers in een lerende organisatie zijn in staat om mensen met talent te laten groeien in een nieuwe rol.

Een moderne HR strategie is geen vast recept of one-size-fits all, maar past als een maatpak dat aansluit bij de mens, de business doelstellingen en de gewenste veranderingen. High-impact HR helpt het MKB om de business te versnellen door menselijk kapitaal slim te organiseren. Onze visie geeft jou richting. 

Als business partner bouwen we in stappen mee aan vitale en toekomstbestendige organisaties. Vanuit een andere kijk op HR leggen we de basis voor vooruitgang en eigentijds werk management. Modern en van deze tijd en zonder het wiel steeds opnieuw uit te vinden. Dus blijf niet hangen in vastgeroeste dogma’s of plannen, maar ga modern organiseren!

Kleine stappen die tot grote veranderingen leiden

Hoe pak je dat aan Modern Organiseren? Moet je met een ‘big bang’ overstappen naar trendy aanpakken zoals zelfsturende teams, agile, lean, een celstructuur of holocratie? En alles wat de onderneming heeft opgebouwd overboord gooien? Een platform- of netwerkorganisatie starten? Of kan dat ook anders?

Bij High-Impact HR geloven we erin dat grote verandering in kleine stappen kan. Kleine stappen helpen ons sneller en beter te beslissen en maken het mogelijk om waardevolle, nieuwe gewoontes te creëren, die ons helpen grote doelen te bereiken.


Begin daar waar wrijving is; daar waar het niet lekker loopt, liggen de kansen. Door goed te luisteren en te analyseren kunnen kleine en slim doordachte veranderingen tot grote resultaten leiden. De moderne HR veranderaanpak zoekt de spanning op en verandert niet meer dan nodig is. Want het zijn deze kleine en uitgekiende veranderingen die stapsgewijs leiden tot vooruitgang. Het enige dat je nodig hebt is een scherpe diagnose en een slim plan.

Veranderen in kleine stappen en toepassen daar waar nodig, leidt tot een sneeuwbaleffect. Een kleine aanpassing met snel resultaat tot gevolg zorgt voor vooruitgang. Dat motiveert en zo ontstaan als vanzelf nieuwe ideeën en extra motivatie. Het inspireert anderen om ook in beweging te komen en mee te bouwen. Zo breng je een vliegwiel van verandering in beweging. Dat kost minder energie en creëert bondgenoten.

Om het vliegwiel naar verandering in gang te zetten, is het belangrijk dat je begrijpt wat de essentie van Modern Organiseren is. Wat zijn die onderliggende principes die wezenlijk anders zijn dan in de klassiek-hiërarchische organisaties?

HR adviseur Eindhoven

- Modern organiseren

Modern organiseren is een fundamenteel andere manier van denken en organiseren en werkt op basis van vertrouwen in plaats van het uitvoeren van controle. Moderne organisaties leggen de verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten neer bij de volwassen professional. Vanuit eigenaarschap bij de werknemer krijgt het werk meer betekenis en ontstaan gelijkwaardige, wederkerige relaties en volwassen arbeidsverhoudingen. 

De belangrijkste principes van modern organiseren zijn autonomie, eigenaarschap, feedback en feedforward. Start met een van deze items in jouw organisatie: eerst bewustwording, vervolgens ‘samen leren’ en hoe je dit op de werkvloer vormgeeft en verder uitbouwt.

- Denken en doen komen samen

Klassieke en bureaucratische organisaties zijn ontstaan in een tijd waarin denken en doen vaak gescheiden waren. Aan de lopende band waren vooral handjes nodig om het werk gedaan te krijgen. Inmiddels zijn veel eenvoudige en repeterende taken door automatisering overgenomen en zijn naast doen, denken, creativiteit en besliskracht belangrijk geworden. Modern organiseren gaat dus uit van een ander en positiever mensbeeld. In plaats dat werknemers gecontroleerd moeten worden, gaat deze denkwijze ervan uit dat mensen volwassen en zelfstandig zijn en eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wantrouwen maakt hierbij plaats voor vertrouwen.

- Samen werken op basis van vertrouwen

De relatie tussen medewerker, manager en organisatie is dus veel horizontaler en meer wederkerig in moderne organisaties. Dat betekent niet dat er geen structuur of hiërarchie meer nodig is. Duidelijke kaders, rollen en functieomschrijvingen blijven nodig. Wist je dat ook holocratie, waar veel vrijheid is op de werkvloer, óók regels en zelfs een ‘grondwet’ kent?

Het is belangrijk dat iedereen weet wat zijn verantwoordelijkheid is en hoe beslissingen worden genomen. Alle betrokkenen werken met elkaar samen om de (maatschappelijke) doelen van de organisatie te realiseren. Daarbij worden taken en verantwoordelijkheden op basis van vertrouwen, afspraken en een duidelijk omlijnd collectief doel met elkaar afgestemd.

Als je in kleine stappen wil moderniseren ligt hier toegevoegde waarde voor HR. Ontwerp een eigentijds functiegebouw als basis voor leren en functioneren. Heldere verwachtingen voor jouw collega’s. Wat is hun bijdrage en hoe worden jouw mensen hiervoor op een eerlijke manier beloond. Beschrijf jouw functieprofielen zo dat mensen zin hebben in het werk en trots zijn op hun baan. 

Dat is modern HR: geen ellenlange lappen tekst of gedetailleerde takenlijsten maar aansprekende communicatie. Visualiseer je kernwaarden, één beeld zegt meer dan duizend woorden.

- Purpose is steeds vaker leidend

In het klassieke organisatiedenken staat winst en groei centraal, terwijl bij Nieuw Organiseren de purpose leidend is. De betekenis-economie wil waarde toevoegen voor de samenleving, met behoud en bescherming van mens, milieu en de planeet. Duurzaamheid is erg belangrijk geworden. Moderne organisaties willen zich binden en committeren aan mensen, door ze in hun kracht te zetten en zich mede-eigenaar te laten voelen van de organisatie missie.

De veranderende rol van HR

Steeds vaker kiezen organisaties die te maken hebben met uitdagende en complexe vraagstukken voor Modern Organiseren als alternatief voor het klassieke hiërarchische en bureaucratische organisatiemodel. Zo’n keuze heeft natuurlijk ook voor HR belangrijke consequenties. Als medewerkers en teams meer zelfsturend worden en meer autonomie, eigenaarschap en vrijheid krijgen, betekent dat een omslag naar werken vanuit een heldere, gezamenlijke missie en visie. HR kan een faciliterende rol spelen bij het uitdragen van de ambitie en missie van het bedrijf naar de medewerkers toe. Ook kan het bijdragen aan een veerkrachtige organisatie en het snel en effectief leveren van maatwerk aan klanten en opdrachtgevers. In traditionele top-down organisaties zijn HR-afdelingen initiator en eigenaar van HRM-processen zoals functionering, beoordeling, beloning, opleidingen en ziekteverzuim. Van oudsher wordt de mens gezien als “productiemiddel” en is HR verantwoordelijk voor processen en procedures. Het legt verantwoording af aan de directie of management en doet vooral zaken met leidinggevenden. Eigenaarschap ligt dan niet op de werkvloer. HR processen zijn daardoor vaak vanuit een ivoren toren opgesteld en volgens een ‘one size fits all’ principe. Dat maakt HR overzichtelijk en beheersbaar voor HR, maar niet echt gericht op de behoeften van de individuele medewerker.

HR als regisseur

In moderne organisaties krijgt HR de rol van regisseur en houdt het zich veel minder bezig met uitvoerende taken. HR in de traditionele rol kijkt vooral naar wat er moet en voelt zich erg verantwoordelijk. In de rol van regisseur wordt juist gekeken naar wat er nodig is en waar je ondersteuning geeft, zodat de lijn het zelf kan oppakken. Waarbij er de juiste balans wordt gezocht tussen vrijheid en ondersteuning en sturing en efficiency en altijd vanuit een gezamenlijke ambitie en gelijkwaardigheid. De teams binnen een organisatie zijn dan zelf verantwoordelijk voor hun eigen doelstellingen en ook voor alle HR processen. De HR afdeling biedt tools aan voor bijvoorbeeld teamontwikkeling en workshops die de teams in kunnen zetten en verzamelt ‘best practices’ om anderen te inspireren. De moderne HR afdeling is dus de regisseur, die verandering in gang zet en mensen en teams in beweging zet. Daar past ook een andere naam bij; People & Culture als afdelingsnaam en HR Business Partner voor de HR medewerker bijvoorbeeld.

Andere focus en andere HR-producten

De producten en projecten die HR oplevert bij Modern Organiseren zijn met name gericht op:

Als vitaliteit en duurzaamheid belangrijke organisatie doelstellingen zijn, dan helpt het om daar als HR het goede voorbeeld in te geven door zelf ook fit en vitaal voor de dag te komen en bijvoorbeeld sport, gezonde voeding en veerkracht op de werkvloer te promoten. Tracteer eens olijven en of een gevuld eitje in plaats van gebak!

Andere focus en andere HR-producten

Als vitaliteit en duurzaamheid belangrijke organisatie doelstellingen zijn, dan helpt het om daar als HR het goede voorbeeld in te geven door zelf ook fit en vitaal voor de dag te komen en bijvoorbeeld sport, gezonde voeding en veerkracht op de werkvloer te promoten. Tracteer eens olijven en of een gevuld eitje in plaats van gebak!

Modern Organiseren in de praktijk

In moderne organisaties zijn medewerkers intrinsiek gemotiveerd om zich te ontwikkelen en is er vanuit het individu of het team behoefte aan opleiding en training. Dat gaat vanuit gelijkwaardigheid en in onderling overleg. Opleidingen zijn dan veel meer maatwerk en niet een rigide opleidingsbudget per medewerker of een verplicht nummer. Als mensen zelf initiatief nemen voor hun groei en ontwikkeling zie je vaak ook mooie ideeën ontstaan; zoals in de praktijk met elkaar meelopen, of een interne masterclass organiseren.

Om bij te blijven bij alle technologische en demografische ontwikkelingen, is er in Moderne Organisaties sprake van een lerende cultuur. Door structureel te innoveren, blijven organisatie en medewerkers alert op nieuwe kansen en uitdagingen. Met de opkomst van AI en automatisering zal ‘hoe we ons werk doen’ sterk veranderen. Daarom is het een noodzaak om tijdens de loopbaan te blijven leren en ontwikkelen. Het bedrijfsleven en de overheid hebben dan ook een onmisbare rol bij een Leven Lang Ontwikkelen. Met als doel om specifieke vaardigheden, kennis en competenties te blijven ontwikkelen. Dit zorgt voor aantrekkelijk werkgeverschap, waardoor mensen bij je willen werken én ook blijven.

In dit whitepaper lees je meer over de 7 gouden regels voor

aantrekkelijk werkgeverschap en een lerende cultuur.

Slimme software inzetten om de reis van de medewerkers en onboarding leuk en aantrekkelijk te maken is een ander mooi voorbeeld van moderne HR in de praktijk. Zo biedt softwaremaker Welder een ideaal online leerplatform dat medewerkers bindt en boeit, dat onboarding leuk maakt en waarmee je snel en eenvoudig kennis, ideeën en successen met elkaar kunt delen. Ook de uitvoering van een medewerkersonderzoek, het voeren van vitaliteitsgesprekken of het organiseren van een event is een fluitje van een cent met deze tool. De software maakt het ook erg eenvoudig om de opleidingsstrategie naar de praktijk te brengen. Zo kun je de voortgang monitoren en tijdig bijsturen indien nodig en de registratie van deelnemers automatiseren.

Wat er verandert in de rol van HR

In moderne organisaties heeft HR niet alleen een regisserende rol, maar er wijzigt meer. De belangrijkste verandering zetten we voor je op een rij:

Wat Modern Organiseren oplevert

Met Modern Organiseren geef je mensen eigen verantwoordelijkheid en hebben ze het stuur in handen voor hun eigen ontwikkeling. Ze krijgen zelf de regie over hun eigen groeipad en HR moderne stijl biedt daarvoor de tools. Door te faciliteren geef je vrijheid en autonomie aan teams en medewerkers, wat bijdraagt aan meer plezier en voldoening. HR krijgt in moderne organisaties de rol van regisseur, vanwege hun vakkennis en omdat ze kennis van zaken hebben. Met als uiteindelijk doel; teams helpen met groeien, leren en ontwikkelen. Deze autonomie en vrijheid van teams maakt het voor HR wel wat onoverzichtelijker en vraagt om meer inlevingsvermogen, omdat een ‘one-size-fits-all’ aanpak niet meer werkt. Je denkt niet meer vanuit standaard hr-diensten en instrumenten, maar levert meer maatwerk. De digitale mogelijkheden maken het echter een stuk eenvoudiger om doelstellingen inzichtelijk te maken en te realiseren. Data helpt om de voortgang te monitoren en tijdig bij te sturen waar nodig.

De rol van HR bij de transitie in organisaties

HR heeft van nature een initiërende en organiserende rol bij de transitie naar een Moderne Organisatie. Van huis uit is HR immers gericht op gedrag en samenwerking en veel minder op controle, efficiency en beheerfuncties. De rol van HR in moderne tijden is heel divers: van strategisch partner, verandermanager, programmamanager, tot aan expert, coach en terugdringer van bureaucratie. Het is belangrijk dat HR deze verschillende rollen ook pakt in het veranderproces. Dat kan bijvoorbeeld door regelmatig reflectiebijeenkomsten te organiseren of door in blogs of vlogs niet alleen ‘best practices’ te laten zien, maar ook de missers te vertellen én door feedback te geven.

Aan de slag met HR die impact maakt

High-impact HR helpt teams en afdelingen impact te maken. Door vanuit bezieling samen te werken aan betekenisvolle organisaties. Door met elkaar en vanuit vertrouwen ambities te realiseren. Zodat iedereen met plezier zijn werk doet en blijft leren en ontwikkelen. Ben je benieuwd naar wat High-impact HR voor je kan betekenen? Plan dan nu een strategiegesprek in. Het is geheel vrijblijvend en het levert je altijd nieuwe inzichten op.

Geheel vrijblijvend en zo’n gesprek levert altijd nieuwe inzichten op